Taka Hayashi SK8-Hi 75 LX (Nubuck/Canvas) Black

Vans Vault

 

 

$ 175.00 $ 105.00

  • 8 M - 10 W
  • 8.5 M - 10.5 W
  • 9 M -11 W
  • 9.5 M - 11.5 W
  • 10 M - 12 W
  • 10.5 M - 12.5 W
  • 11 M - 13 W
  • 11.5 M - 13.5 W
  • 12 M - 14 W

  • Taka Hayashi SK8-Hi 75 LX (Nubuck/Canvas) Black